NIMCET 2023 Result

NIMCET 2023 Result : AIR 1 – KUSH JAISWAL, AIR 2 – NIMESH KUMAR NADAR, AIR 8 – DAINISH RAHANGDALE, AIR 9 – VAIBHAV VYAS, AIR 11 – HARIOM PATIDAR, AIR 14 – BHARAT BISHNOI, AIR 16 – AJAY, AIR 21 – NISHA SAMEDIYA, AIR 22 – ANSHURAJ KAWLECHA, AIR 27 – CHANDAN KUMAR ….to be continued…. | 11th TIMES All India Rank – 1 in NIMCET is from JMA | Jitendra Mishra Academy – Best NIMCET MCA Entrance Coaching in India, Top NIMCET MCA Entrance Coaching in India, No. 1 NIMCET MCA Entrance Coaching in India, Best Coaching for NIMCET, Best Coaching for CUET, NIMCET, JNU, DU, BHU, PUNE, MAH CET, VIT, BIT, HCU MCA Entrance